• Få ut mer av dina markområden

  Tomas Pått Ab Oy erbjuder omfattande planeringstjänster för torrläggning och muddring, oberoende om det gäller diken, bäckar, åar, sjöar eller hav. 

Tjänster

 • gps mätning

Kontakta oss

Tomas Pått Ab Oy
Bodanvägen 17
65650 KOSKÖ
Fo-nummer
2680673-1
Telefon

+358 400 611 742

E-post

tomas.patt@netikka.fi
www.tomaspatt.fi

Lämna ett meddelande

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Företaget

Tomas Pått Ab Oy

Tomas Pått Ab Oy är ett privat företag som erbjuder planerings- och övriga tjänster för torrläggning och muddring.  Planeringstjänsterna omfattar allt från kartläggning till hjälp med förrättning eller ansökan om miljötillstånd samt hjälp med ansökan om stöd för projekten
Jag, Tomas pått har över 10 års erfarenhet som förrättningsingenjör för dikningsförrättningar.  Jag har sammanlagt jobbat med torrläggning och muddring i över 25 år.

Tomas Pått, lantmäteri-ingenjör

Tomas Pått lantmäteriingengör
Företaget

Referenser

Projekt som jag planerat: 

 • Härkmeri bäck och dess sidogrenars grundtorrläggning (Kristinestad) 2013-2016
 • Lappfjärds åmynnings iståndsättnings- och översvämningsskydd (Kristinestad) 2015
 • Fallkärrsdikets grundtorrläggning (Karperö och Koskö byar i Korsholm) 2014-2015
 • Stora Sundets översvämningsskydd (Härkmeri by i Kristinestad) 2013 – 2015
 • Haapojanluomas sidogrenars grundtorrläggning (Kauhava) 2010 – 2015
 • Haapojanluomas grundtorrläggning (Härmä/Kauhava) 2010 – 2012
 • Halko-ojas grundtorrläggning (Ilmajoki och Seinäjoki) 2004 – 2010
 • Härkmeri invallningsområdes grundtorrläggning iståndsättning (Kristinestad) 2004 – 2006
 • Restaurering av Sommarösund, muddring (Korsholm) 2001 – 2006
 • Restaurering av vattenleder i Lappfjärds ås nedre lopp, muddring (Kristinestad) 2002 – 2004
 • Söderfjärdens grundtorrläggning (Vasa och Korsholm) 2002 – 2004