Peruskuivatus, ojitus, putkitus, ruoppaus

Kuivatussuunnittelu sisältää kaikki kartoituksesta rahoitusanomuksen avustamiseen. Tarvittaessa voin auttaa toteutuksessa työpaalutuksella. Kuivatushankkeille voidaan hakea valtion tuki normaalisti 40 % ja tietyin ehdoin jopa 60 %. Vesiensuojelutöihin jotka tehdään hankkeen yhteydessä voidaan hakea 100 % tuki.

 

Putkitussuunnittelu sisältää kartoitus ja suunnitelman laatiminen. Hankkeille voidaan hakea investointitukea 20 %.

 

Ruoppaussuunnittelu sisältää kartoitus ja suunnitelman laatiminen sekä tarvittaessa ympäristöluvan hakeminen.