Palvelut yhtiöille

Nukahtaneen yhtiön henkiin herättäminen tarkoittaa yksi tai kaksi kokousta mihin kaikki yhtiön jäsenet kutsutaan. Ensimmäisessä kokouksessa valitaan yhtiölle uudet toimitsijat. Kokouksissa voidaan päättää uomien kunnostuksista ym.

 

Kustannusjaon päivittäminen tarkoittaa vanhan kuviokartan skannaus ja asettaminen uuden kartan päälle jossa uudet rajat. Uudet kuiviot piirretään vanhojen kuvioiden mutta uusien rajojen mukaan. Kuviot jyvitetään vanhan suunnitelman mukaan kuitenkin niin että maanarvojyvä korjataan nykyiseen käyttömuotoon.

 

Vanhan suunnitelman työpaalutus tehdään niin että uoman keskiviivaa kartoitetaan ja tämän sekä laserkeilauksen korkeusdatan avulla lasketaan xyz-koordinaatit ojalle. Nämä merkataan maastoon ainakin niin että molemmat yläluiskat merkitään mutta joskus myös keskiviivaa tai molemmat alaluiskat. Yläluiskan paaluihin laitetaan korkeuslippu ainakin toiselle puolelle uomaa.

 

Lausunnot silloista, rummuista ja putkituksista ym.