Lausunnot rummuille, silloille ja putkituksille

Putkituslausunto tehdään valuma-alueen, korkeuserojen, valuma-alueen muodon ja käyttömuodon ym. perusteella. Lausuntoa tarvitaan, varmistamaan ettei aiheuteta tulvia yläpuolisille tai suunnitelman laatimiseen.

 

Rumpulausunto tehdään valuma-alueen, korkeuserojen, valuma-alueen muodon ja käyttömuodon ym. perusteella. Lausuntoa tarvitaan, varmistamaan ettei aiheuteta tulvia yläpuolisille.

 

Siltalausunto tehdään valuma-alueen, korkeuserojen, valuma-alueen muodon ja käyttömuodon ym. perusteella. Lausuntoa tarvitaan, varmistamaan ettei aiheuteta tulvia yläpuolisille. Jos kyseessä on uusi silta, voidaan tarvita ympäristölupa jolloin tarvitaan lausunto.