Peruskuivatushankken toteuttamisen työpaalutus

Työpaalutus uuden suunnitelman toteuttamiseen tehdään niin että lasketaan suunnitelmasta xyz-koordinaatit viidenkymmenen metrin välein. Nämä merkataan maastoon ainakin niin että molemmat yläluiskat merkitään mutta joskus myös keskiviivaa tai molemmat alaluiskat. Yläluiskan paaluihin laitetaan korkeuslippu ainakin toiselle puolelle uomaa.

 

Vanhan suunnitelman työpaalutus tehdään niin että uoman keskiviivaa kartoitetaan ja tämän sekä laserkeilauksen korkeusdatan avulla lasketaan xyz-koordinaatit ojalle. Nämä merkataan maastoon ainakin niin että molemmat yläluiskat merkitään mutta joskus myös keskiviivaa tai molemmat alaluiskat. Yläluiskan paaluihin laitetaan korkeuslippu ainakin toiselle puolelle uomaa.