Grundtorrläggning, dikning, rörläggning, muddring

Torrläggningsplanering omfattar allt från kartläggning till hjälp med ansökan om stöd. Vid behov kan jag även hjälpa till med utpålning vid verkställandet av projektet. För torrläggningsprojekt (planering och verkställande) kan man ansöka om statligt stöd normalt 40 %, men med vissa villkor ända upp till 60 %.  För vattenskyddsarbeten som utförs i samband med projektet kan man ansöka om 100 % stöd.

  

Rörläggningsplanering omfattar kartläggning och uppgörande av plan. För projektet kan man ansöka om investeringsstöd 20 %.

 

Planering av muddring omfattar kartläggning och planering samt vid behov ansökan om miljötillstånd.