Kostnadsfördelning

Uppgörande av kostnadsfördelning kan göras på två sätt.

 

a) direkt enligt arealen (kräver godkännande av alla berörda markägare)

 

b) enligt areal, höjdläge och markanvändning (kräver godkännande av alla berörda markägare eller så kan den fastställas vid förrättning då räcker det att minst 50 % av nyttan stöder fördelningen)