Mätningstjänster

Kartläggning med GPS görs med Trimbles utrustning och VRS RTK stöd. Noggrannheteten för mätningarna är 1-2 cm.

  • gps mätning