Utlåtanden för trummor, broar och rörläggningar

Utlåtande för rörläggning görs enligt avrinningsområdet, höjdskillnader, avrinningsområdets form och områdets användningsslag mm. Utlåtande behövs för att veta att man bygger med tillräckligt stor öppning så att rörläggningen inte förorsakar översvämningar. Utlåtandet behövs också för uppgörandet av plan för rörläggningen.

 

Utlåtande för trummor görs enligt avrinningsområdet, höjdskillnader, avrinningsområdets form och områdets användningsslag mm. Utlåtande behövs för att veta att man bygger med tillräckligt stor öppning så att trumman inte förorsakar översvämningar.

 

Utlåtande för broar görs enligt avrinningsområdet, höjdskillnader, avrinningsområdets form och områdets användningsslag mm. Utlåtande behövs för att veta att man bygger med tillräckligt stor öppning så att bron inte förorsakar översvämningar. Om det är frågan om en ny bro kan det behövas miljötillstånd och då behövs utlåtandet.