Utpålning för verkställande av grundtorrläggningsplan

Utpålning för verkställande av ny plan innebär att planen räknas om så att man får xyz-koordinater för fårorna var femtionde meter. Dessa märks ut så att åtminstone slänternas övre kant märks ut, ibland kan också fårans mitt eller slänternas nedre kant märkas ut. Dessutom sätts höjdflaggor ut på åtminstone ena sidan av diket på de utsatta pålarna.

 

Utpålning av gammal plan innebär att fårornas mittlinje kartläggs och med stöd av dessa samt laserskannad höjddata beräknas xyz-koordinater för fårorna. Dessa märks ut så att åtminstone slänternas övre kant märks ut, ibland kan också fårans mitt eller slänternas nedre kant märkas ut. Dessutom sätts höjdflaggor ut på åtminstone ena sidan av diket på de utsatta pålarna.